Lavy banner 1
Lavy baner 3
Newsletter

Cieľom obchodnej ponuky je informovanie o novinkách, akciách, výpredajov a pod.

reklamnej spoločnosti, ofsetovej tlačiarne a chránenej dielne.

O súhlas Vás žiadame vzhľadom na legislatívu SR, Zbierka zákonov č. 610/2003, § 65 :

Na účely priameho marketingu je dovolené volanie, zasielanie faksimilných správ, správ elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ užívateľovi len s jeho predchádzajúcim súhlasom.

 

Ak si v budúcnosti neprajete dostávať obchodné informácie týkajúce sa ponúk a našich služieb, môžete požiadať o ukončenie zasielania obchodných ponúk. Následne Vám obchodné ponuky už nebudeme posielať. Právo požiadať o ukončenie zasielania predmetných informácií Vám vyplýva z príslušných ustanovení zákona č. 428/2002 Z.z. v platnom znení.